NT Valdymas
  • Turto faktinės būklės vertinimas, rekomendacijos naujoms Turto konversijoms, Turto valdymo strategijos, ūkinių operacijų valdymas, turto valdymo kaštų optimizavimas.
  • Turto valdymo procesų monitoringas ir kontrolė, Kliento interesų atstovavimas individualiuose projektuose, moderatoriaus paslaugos.
  • Turto administratoriaus paslauga.
Užsakyti paslaugas